Startsida  Beräkna barnomsorgsavgift
::Beräkna barnomsorgsavgift
Högsta avgiftsgrundade inkomst är 54830 kronor per månad.
Det yngsta barnet räknas som barn 1.
Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgiftsbelagda.
Beräknad avgift är endast preliminär.
Information om Haninge kommuns barnomsorgsregler hittar du på Barnomsorgens startsida.
 
Ange familjens totala månadsinkomst
 SEK
 
BarnTyp av barnomsorgVistelsetidAvgift per barn
10 SEK
20 SEK
30 SEK
Beräknad månadskostnad: 0 SEK
Var vänlig vänta medan sidan laddas...